1.12.2016 roku minął termin składania oświadczeń FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). W 2014 roku polski rząd podpisał umowę ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy której instytucje finansowe działające w Polsce muszą zbierać od swoich Klientów oświadczenia na temat ewentualnego obywatelstwa amerykańskiego. Cały zabieg ma na celu ściganie obywateli Stanów Zjednoczonych ukrywających swoje dochody przed fiskusem.

Oświadczenie to w początkowo spoczywało na osobach dysponujących majątkiem przekraczającym 50.000 USD sumy wszystkich aktywów w danej instytucji finansowej (rachunki bieżące, lokaty, rachunki maklerskie itp.). Jeżeli bank pełni jedynie funkcję dystrybutora (np. dystrybucja Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, jednostek FIO czy Certyfikatów Inwestycyjnych) to oświadczenie jest wymagane przez faktycznego dostarczyciela umowy, czyli towarzystwa ubezpieczeniowego lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Przy rozpatrywaniu obowiązku złożenia oświadczenia należy zwrócić uwagę na trzy daty:

do 30.06.2014 – osoby podpisujące umowy z instytucjami finansowymi do tej daty, nie muszą podpisywać oświadczenia, chyba że zostaną o to poproszone

01.07.2014 – 30.11.2015 – oświadczenie muszą złożyć osoby posiadające kwotę powyżej 50.000 dolarów

od 1.12.2015 – każdy nowy Klient instytucji finansowej jest zobligowany do podpisania oświadczenia FATCA

Oświadczenie FATCA można wypełnić poprzez system bankowości elektronicznej, w placówce instytucji finansowej, wysyłając druk listem poleconym lub poprzez infolinię. Brak złożonego oświadczenia do 1 grudnia 2016 roku spowoduje zablokowanie rachunków przez instytucję finansową, a jedynym sposobem na zdjęcie blokady będzie złożenie oświadczenia. Aktualnie należy pamiętać, że odblokowanie rachunków po złożeniu oświadczenia trwa do trzy dni roboczych.