MiFID II – istotne zmiany, które pojawią się w styczniu 2018 roku

coins-948603_1920(1)
Oświadczenie FATCA
14 stycznia 2017

MiFID II – istotne zmiany, które pojawią się w styczniu 2018 roku

Finance.

Branża finansowa jest jedną z niewielu branż, w której osoby piastujące stanowiska „doradcze” nie są wynagradzane bezpośrednio przez swoich Klientów. Idąc do lekarza musimy zapłacić za jego usługę, podobnie jak w przypadku fryzjera, mechanika czy prawnika. Jeżeli chcemy natomiast uzyskać informacje w jaki sposób ulokować środki albo gdzie zaciągnąć najtańszy kredyt, to za taką usługę w Polsce z reguły nie zapłacimy.

System wynagrodzenia prowizyjnego doprowadził do wielu nieprawidłowości na rynku finansowym oraz do spadku zaufania Klientów do branży, która jeszcze kilka lat temu była nazywana branżą zaufania publicznego.

Aktualnie chcąc uzyskać poradę u „doradcy finansowego” należy mieć świadomość, że jego wynagrodzenie zostanie wypłacone bezpośrednio przez firmę finansową, do której uda mu się namówić Klienta. W takim modelu szybko można ulec pokusie i proponować rozwiązania o wyższej marży, które mogą okazać się mało atrakcyjne z punktu widzenia Klienta. W praktyce pomiędzy rzetelnym doradztwem, a sprzedażą pozostaje bardzo cienka linia, którą łatwo można przekroczyć.

Rozwiązaniem tego problemu może być dyrektywa MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) narzucona przez Komisję Europejską, która ma wejść w życie w styczniu 2018 roku. Wprowadza ona kluczowe zmiany dotyczące wynagradzania dystrybutorów, informacji udzielanych Klientom i całego procesu sprzedażowego na rynku inwestycyjnym. Kluczowym elementem dyrektywy jest wprowadzenie dwóch modeli doradczych dla dystrybutorów produktów inwestycyjnych: niezależnego oraz zależnego doradztwa.

Model niezależny będzie charakteryzował się przede wszystkim zakazem pobierania świadczeń pieniężnych od dostawców produktów inwestycyjnych. Przekłada się to na odejście od wynagrodzenia pośredniego uzyskiwanego od zarządzającego aktywami, a przejście na wynagrodzenie pobierane bezpośrednio od Klientów. Ten model będzie również posiadał zakaz współpracowania tylko z jednym dostawcą produktów. Po stronie kosztów ponoszonych przez Klientów prawdopodobnie niewiele ulegnie zmianie, ponieważ z jednej strony można spodziewać się niższych opłat związanych bezpośrednio z produktami inwestycyjnymi, ale z drugiej pojawią się dodatkowe opłaty pobierane przez doradców. Najważniejszym aspektem tego modelu może być prawdopodobnie etyczne podejście do potrzeb Klienta i rzetelne doradztwo.

Model zależny dopuszcza pobieranie wynagrodzenia od dostawców produktów inwestycyjnych, ale nakłada kilka kluczowych warunków. Przede wszystkim pobieranie takiego wynagrodzenia będzie zobowiązywało pośredników do świadczenia dodatkowych usług dla Klientów np. raportowania czy okresowego monitorowania inwestycji. Dodatkowo Klient będzie musiał być szczegółowo poinformowany o wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez dystrybutora. Pomoże to dodatkowo zweryfikować, czy doradca nie kieruje się tylko wysokością swojego wynagrodzenia oraz czy nie ma za dużego apetytu na wypracowaną prowizję. Mankamentem tego modelu może okazać się patrzenie na rozwiązania finansowe przez pryzmat kosztów, a nie przez jakość i otrzymane możliwości inwestycyjne.

Do wprowadzenia dyrektywy mamy jeszcze cały 2017 rok. Bez względu na ostateczny kształt wprowadzonych zmian, mam nadzieję, że doprowadzi to do znaczącej poprawy w dwóch kluczowych płaszczyznach: zwiększenie etyczności branży oraz znaczące podniesienie wiedzy i umiejętności osób, które w praktyce mają być odpowiedzialne za porady o charakterze inwestycyjnym.