Poniższe zestawienie bada stopy zwrotu w danych okresach w horyzoncie 20 lat lub od początku notowań aktywów. Ceny aktywów oparte są o notowania miesięczne, z comiesięcznym przesuwaniem okresów. Zakres danych do 22 marca 2017 roku.

Legenda:

1. Kolumny zmiana – wskazują wszystkie zmiany notowań cen indeksów/aktywów finansowych w ujęciu miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy itd, które pojawiły się w badanym okresie. Dla przykładu zmiana 6 mc pokazuje co się działo z indeksem we wszystkich okresach sześciu miesięcy przez 20 lat lub od początku notowań danego aktywa.
2. Minimalne – najniższa stopa zwrotu z instrumentu finansowego w danym okresie.
3. Maksymalne – najwyższa stopa zwrotu z instrumentu finansowego w danym okresie.
4. Średnia – średnia stopa zwrotu ze wszystkich okresów.
5. Odchylenie standardowe – poziom zmian stóp zwrotu od średniej

WIG20
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -31,10% -47,15% -53,12% -57,67% -53,04% -40,92% -42,55% -37,87% -44,86% 0,46%
 Maksymalne  22,61% 65,67% 86,65% 98,02% 187,31% 223,03% 249,97% 147,17% 152,89% 127,04%
 Średnie  0,41% 2,31% 4,34% 9,70% 14,89% 19,62% 26,47% 37,40% 50,50% 47,72%
 Odchylenie standardowe  7,33% 18,38% 26,11% 38,05% 50,09% 62,71% 67,62% 51,86% 52,45% 27,71%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 117 98 102 109 105 122 81 50 21 0
Procent okresów ujemnych 48,75% 41,70% 44,54% 50,23% 51,22% 63,21% 44,75% 31,85% 17,36% 0,00%
WIG
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -29,63% -46,42% -55,02% -58,22% -44,17% -36,61% -40,54% -21,41% -3,21% 137,07%
 Maksymalne  20,73% 74,98% 78,46% 137,68% 208,55% 319,40% 393,28% 304,72% 335,76% 364,48%
 Średnie  0,77% 4,78% 9,80% 21,66% 33,61% 48,22% 65,72% 95,20% 143,40% 216,86%
 Odchylenie standardowe  6,71% 18,23% 27,26% 42,58% 57,31% 80,00% 94,58% 77,23% 80,15% 54,97%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 108 83 82 86 60 51 43 11 1 0
Procent okresów ujemnych 45,00% 35,32% 35,81% 39,63% 29,27% 26,42% 23,76% 7,01% 0,83% 0,00%
sWIG80
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -27,83% -59,20% -62,90% -59,11% -51,74% -52,34% -65,39% -40,54% -4,08% 151,43%
 Maksymalne  27,96% 100,16% 207,44% 389,62% 531,84% 1158,40% 1357,56% 811,16% 701,86% 1010,84%
 Średnie  0,90% 7,65% 18,56% 44,22% 68,56% 118,64% 170,36% 229,74% 346,77% 490,37%
 Odchylenie standardowe  7,53% 29,54% 53,01% 93,56% 126,97% 245,30% 312,18% 232,71% 177,24% 228,66%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 121 101 92 86 78 52 39 14 1 0
Procent okresów ujemnych 50,42% 42,98% 40,17% 39,63% 38,05% 26,94% 21,55% 8,92% 0,83% 0,00%
DAX
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -25,42% -48,70% -55,09% -59,56% -68,10% -50,37% -52,45% -24,32% -26,77% 34,96%
 Maksymalne  21,38% 47,57% 59,11% 89,20% 146,30% 185,37% 183,91% 153,87% 221,61% 143,98%
 Średnie  0,73% 4,29% 8,37% 15,99% 23,25% 27,03% 30,74% 42,21% 71,35% 76,79%
 Odchylenie standardowe  6,36% 16,55% 23,91% 34,18% 44,43% 50,09% 52,40% 41,20% 64,24% 25,25%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 100 80 77 63 71 57 64 22 21 0
Procent okresów ujemnych 41,67% 34,04% 33,62% 29,03% 34,63% 29,53% 35,36% 14,01% 17,36% 0,00%
S&P500
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -16,94% -42,70% -44,76% -47,75% -43,40% -38,93% -35,80% -33,58% -40,64% 29,95%
 Maksymalne  10,77% 38,84% 50,25% 80,55% 97,93% 106,05% 152,96% 162,86% 87,67% 113,57%
 Średnie  0,57% 3,22% 6,26% 11,93% 16,24% 19,34% 22,57% 27,96% 35,64% 58,36%
 Odchylenie standardowe  4,38% 11,56% 17,07% 26,32% 31,83% 36,63% 41,51% 38,19% 38,78% 20,06%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 94 74 64 63 69 79 83 17 28 0
Procent okresów ujemnych 39,17% 31,49% 27,95% 29,03% 33,66% 40,93% 45,86% 10,83% 23,14% 0,00%
GOLD
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -16,87% -26,47% -28,17% -31,86% -37,90% -39,14% -32,93% -0,44% 81,05% 289,88%
 Maksymalne  16,99% 44,30% 54,66% 91,75% 135,86% 171,43% 192,19% 348,21% 565,09% 480,47%
 Średnie  0,64% 3,92% 8,68% 19,85% 34,95% 53,88% 78,89% 141,78% 256,71% 359,19%
 Odchylenie standardowe  4,89% 11,10% 16,60% 28,54% 41,70% 53,76% 66,30% 94,90% 127,70% 47,26%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 114 93 75 71 64 43 31 1 0 0
Procent okresów ujemnych 47,50% 39,57% 32,75% 32,72% 31,22% 22,28% 17,13% 0,64% 0,00% 0,00%
SILVER
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -28,00% -41,44% -40,25% -53,88% -59,95% -66,33% -62,73% -17,02% 17,63% 187,82%
 Maksymalne  27,34% 93,67% 156,84% 288,17% 252,27% 253,51% 333,15% 689,78% 999,13% 581,44%
 Średnie  0,91% 5,40% 10,93% 23,70% 39,06% 58,47% 84,55% 158,12% 281,04% 312,94%
 Odchylenie standardowe  8,83% 21,34% 32,62% 54,49% 67,69% 81,09% 94,41% 141,92% 220,70% 109,77%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 117 108 95 89 76 63 43 9 0 0
Procent okresów ujemnych 48,75% 45,96% 41,48% 41,01% 37,07% 32,64% 23,76% 5,73% 0,00% 0,00%
OIL
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -33,15% -69,74% -56,49% -66,99% -65,34% -68,30% -65,06% -62,25% -50,21% 17,79%
 Maksymalne  36,59% 80,20% 148,00% 201,43% 178,45% 279,11% 365,25% 435,09% 890,55% 736,76%
 Średnie  0,83% 5,66% 11,33% 22,75% 34,91% 51,44% 70,34% 121,48% 204,47% 288,49%
 Odchylenie standardowe  9,58% 24,54% 37,34% 49,69% 57,32% 74,81% 85,50% 119,11% 181,19% 219,96%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 109 91 90 79 58 42 38 30 24 0
Procent okresów ujemnych 45,42% 38,72% 39,30% 36,41% 28,29% 21,76% 20,99% 19,11% 19,83% 0,00%
Arka Akcji Polskich FIO
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -26,35% -48,78% -55,80% -58,03% -42,53% -46,62% -49,32% -43,03% -28,85% 108,53%
 Maksymalne  20,30% 78,08% 94,29% 152,28% 272,74% 410,45% 489,25% 345,71% 417,21% 358,78%
 Średnie  0,75% 5,38% 11,69% 24,78% 37,69% 55,81% 76,96% 114,70% 138,82% 204,72%
 Odchylenie standardowe  5,93% 18,80% 30,15% 49,60% 71,58% 103,00% 118,49% 122,37% 100,80% 68,63%
Ilość wszystkich okresów 228 223 217 205 193 181 169 145 109 49
Ilość okresów ujemnych 99 79 85 83 85 59 51 40 15 0
Procent okresów ujemnych 43,42% 35,43% 39,17% 40,49% 44,04% 32,60% 30,18% 27,59% 13,76% 0,00%
Pioneer Akcji Polskich FIO
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -26,52% -51,80% -61,82% -67,93% -57,77% -64,61% -69,46% -64,11% -61,90% -16,78%
 Maksymalne  22,76% 80,78% 82,47% 112,48% 146,49% 233,68% 273,04% 223,07% 233,03% 69,61%
 Średnie  0,25% 1,85% 3,83% 8,30% 11,24% 16,30% 23,10% 30,97% 30,13% 13,17%
 Odchylenie standardowe  6,50% 18,51% 27,18% 39,28% 48,81% 65,23% 76,65% 73,99% 69,72% 19,44%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 110 96 93 105 109 114 95 69 45 16
Procent okresów ujemnych 45,83% 40,85% 40,61% 48,39% 53,17% 59,07% 52,49% 43,95% 37,19% 26,23%
Arka Obligacji Korporacyjnych SFIO
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -1,12% -0,34% 0,63% 4,35% 9,24% 13,59% 23,04%      
 Maksymalne  1,53% 5,95% 11,01% 16,68% 21,77% 24,98% 27,46%      
 Średnie  0,38% 2,31% 4,74% 9,24% 14,19% 19,30% 26,01%      
 Odchylenie standardowe  0,46% 1,44% 2,49% 3,74% 4,42% 3,59% 1,29%      
Ilość wszystkich okresów 70 65 59 47 35 23 11      
Ilość okresów ujemnych 10 2 0 0 0 0 0      
Procent okresów ujemnych 14,29% 3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%      
AXA Obligacji Korporacyjnych FIO
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -2,30% -1,39% -0,67% 2,51% 6,18% 9,62% 20,02%      
 Maksymalne  2,21% 6,99% 11,49% 17,92% 20,98% 25,71% 25,52%      
 Średnie  0,32% 2,02% 4,29% 9,03% 13,82% 18,76% 23,50%      
 Odchylenie standardowe  0,67% 1,85% 2,87% 4,75% 5,32% 5,06% 1,66%      
Ilość wszystkich okresów 80 75 69 57 45 33 21      
Ilość okresów ujemnych 23 12 3 0 0 0 0      
Procent okresów ujemnych 28,75% 16,00% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%      
Noble Funds Mieszany
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -9,34% -20,68% -31,96% -27,14% -13,44% -16,29% -13,32% 6,34% 34,83%  
 Maksymalne  8,77% 31,18% 36,02% 55,49% 44,33% 66,68% 94,37% 76,85% 42,42%  
 Średnie  0,39% 1,92% 3,16% 8,14% 14,52% 21,95% 27,51% 38,34% 39,41%  
 Odchylenie standardowe  3,25% 10,33% 14,90% 18,63% 13,09% 17,82% 23,61% 18,31% 3,14%  
Ilość wszystkich okresów 123 118 112 100 88 76 64 40 4  
Ilość okresów ujemnych 57 47 51 34 15 9 7 0 0  
Procent okresów ujemnych 46,34% 39,83% 45,54% 34,00% 17,05% 11,84% 10,94% 0,00% 0,00%  
NN Stabilnego Wzrostu FIO
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -9,05% -14,28% -23,14% -22,56% -11,33% -6,42% -7,53% 10,46% 21,06% 125,90%
 Maksymalne  7,39% 19,78% 25,34% 47,74% 56,96% 80,36% 101,09% 108,50% 128,19% 156,08%
 Średnie  0,52% 3,18% 6,63% 13,40% 20,32% 27,37% 34,13% 42,53% 69,00% 141,91%
 Odchylenie standardowe  2,16% 6,07% 9,57% 14,76% 18,25% 22,94% 28,20% 22,56% 29,07% 9,34%
Ilość wszystkich okresów 195 190 184 172 160 148 136 112 76 16
Ilość okresów ujemnych 73 42 41 27 23 8 8 0 0 0
Procent okresów ujemnych 37,44% 22,11% 22,28% 15,70% 14,38% 5,41% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00%
Unikorona Pieniężny FIO
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -1,41% -0,19% 0,67% 3,70% 8,11% 12,78% 17,62% 30,28% 56,22% 106,32%
 Maksymalne  2,03% 9,56% 19,37% 38,09% 51,24% 72,58% 98,01% 129,02% 161,23% 247,36%
 Średnie  0,59% 3,57% 7,23% 14,74% 22,83% 31,36% 39,86% 56,91% 86,57% 168,20%
 Odchylenie standardowe  0,48% 2,33% 4,54% 8,46% 12,42% 16,75% 20,34% 23,60% 28,26% 38,17%
Ilość wszystkich okresów 240 235 229 217 205 193 181 157 121 61
Ilość okresów ujemnych 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Procent okresów ujemnych 5,83% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Skarbiec Kasa FIO
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -0,11% 0,29% 1,14% 2,53% 4,87% 7,54% 12,36% 21,04% 38,85% 75,58%
 Maksymalne  1,77% 10,48% 20,69% 35,12% 56,12% 81,64% 100,19% 120,03% 146,07% 206,32%
 Średnie  0,52% 3,14% 6,30% 12,83% 19,74% 26,50% 32,92% 46,15% 69,72% 132,82%
 Odchylenie standardowe  0,43% 2,53% 4,94% 9,64% 14,61% 18,73% 21,30% 24,68% 30,20% 37,13%
Ilość wszystkich okresów 233 228 222 210 198 186 174 150 114 54
Ilość okresów ujemnych 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procent okresów ujemnych 0,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych FIZ
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -3,21% -1,00% -0,16% 10,39% 16,24% 33,76% 48,59% 130,81%    
 Maksymalne  11,32% 25,07% 41,45% 59,02% 77,65% 103,67% 106,06% 139,68%    
 Średnie  1,04% 6,36% 12,23% 24,29% 37,60% 53,44% 69,94% 134,64%    
 Odchylenie standardowe  1,77% 5,46% 7,88% 11,71% 15,57% 19,44% 16,91% 3,54%    
Ilość wszystkich okresów 87 82 76 64 52 40 28 4    
Ilość okresów ujemnych 18 3 1 0 0 0 0 0    
Procent okresów ujemnych 20,69% 3,66% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%    
MCI TechVenture FIZ
  Zmiana mc/mc Zmiana 6 mc Zmiana 12 mc Zmiana 24 mc Zmiana 36 mc Zmiana 48 mc Zmiana 60 mc Zmiana 84 mc Zmiana 120 mc Zmiana 180 mc
 Minimalne  -47,64% -47,33% -54,00% -30,33% 5,31% 27,33% 52,42% 94,72%    
 Maksymalne  29,06% 40,38% 82,92% 184,01% 221,58% 252,56% 328,74% 443,77%    
 Średnie  1,02% 8,70% 21,36% 53,50% 86,11% 121,70% 167,02% 322,04%    
 Odchylenie standardowe  6,96% 14,69% 23,72% 40,63% 52,60% 61,89% 70,40% 84,85%    
Ilość wszystkich okresów 109 104 98 86 74 62 50 26    
Ilość okresów ujemnych 29 18 9 2 0 0 0 0    
Procent okresów ujemnych 26,61% 17,31% 9,18% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%